ALGEMENE VOORWAARDEN

De ruimte in het Blushok is te huur als kookstudio. Omdat het Blushok voor meerdere doeleinden en door meerdere huurders wordt gebruikt is het belangrijk dat de volgende voorwaarden goed worden doorgenomen en worden nageleefd.

 • Je huurt het Blushok voor indoor gebruik. Het is NIET toegestaan om het buitenterrein te betrekken in de activiteiten, tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
 • Het is niet toegestaan om het maximaal aantal deelnemers van 20 personen te overschrijden.
 • Muziek binnen is toegestaan mits deze niet voor overlast zorgt. Muziek buiten is niet toegestaan.
 • Roken binnen is niet toegestaan.
 • Open vuur binnen en buiten is niet toegestaan.
 • Na 00.00 uur sluit het elektronische hek van het bedrijventerrein, het is dus belangrijk om voor die tijd af te sluiten.
 • De locatie dient na gebruik netjes te worden opgeleverd. Zorg ervoor dat deze in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aanvang. Dus schoon en alles terug op dezelfde plaats. Vuilnisbakken en vuilniszakken dienen geleegd te worden in de container aan de achterkant van het Designtegels.nl pand.
 • Er is een inventarislijst aanwezig. Bij aankomst zullen we deze met je doornemen en zullen beide partijen (verhuurder en huurder) deze ondertekenen.
 • Je dient zelf voor alle benodigde voedsel en dranken te zorgen.
 • In de locatie kunnen zich zaken of producten bevinden die helaas niet gebruikt mogen worden zoals:
  – voedingswaren in koelkasten en vriezers;
  – dranken in koelkasten of daarbuiten;
  – specifieke apparaten waarvan op voorhand wordt aangegeven dat deze niet gebruikt mogen worden; 
  We willen je er nadrukkelijk op wijzen dat het niet is toegestaan om deze producten te gebruiken of te nuttigen. Wij proberen deze producten zo goed mogelijk af te schermen en je op voorhand aan te geven om welke producten het gaat. Mocht je hier toch gebruik / misbruik van maken, dan zullen wij de schade inhouden van je borg.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen van het Blushok mee te nemen. Bij diefstal zijn wij genoodzaakt om aangifte te doen.
 • In het geval van schade zijn we genoodzaakt dit door te berekenen tegen de nieuwwaarde van het product.
  Let op: Je geeft hier expliciet toestemming voor bij de huur van het Blushok.
 • De borg bedraagt €350.- en wordt geretourneerd zodra de locatie in schone en schadevrije staat wordt opgeleverd.
 • 100% van het totaalbedrag (huur en borg) dient vooraf te worden betaald. Het bedrag van deze factuur dient binnen zeven (7) dagen na factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 • Wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 • Bij annulering meer dan drie (3) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarden aan de opdrachtnemer te betalen.
 • Bij annulering meer dan een (1) maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarden aan de opdrachtnemer te betalen.
 • Bij annulering twee (2) weken of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarden aan de opdrachtnemer te betalen.